пл. Освобождение 7, ет. 1
Шумен,
България
26.9209486
43.2704652
UserLikes
Име: ИНСТАЛ ИНГ
Адрес: Шумен, пл. Освобождение 7, ет. 1
Телефони: text to image
Факс: text to image
Уеб сайт: http://www.instalingsh.com
E-mail: text to image
Отрасъл: Климатична и вентилационна техника
Дейност:

Климатична и вентилационна техника

Ключови думи: климатична, вентилационна, техника, газови, инсталации

Услуги

ИНСТАЛ ИНГ - Услуги - Оползотворяване на възобновяеми енергоизточници
Оползотворяване на възобновяеми енергоизточници

Фирмата ни работи в насока за оползотворяване на енергийният потенциал на ВЕИ. Специализирали сме се в:
• Топлинни ВЕИ – отпадни газове от производствени и технологични агрегати. Според качествената им оценка се делят на:
1.Високотемпературни t > 650° C
2.Среднотемпературни 120° < t < 650° C
3.Нискотемпературни t < 120° C.
• Соларни инсталации – Инсталации които улавят топлинната енергия на Слънчевата радиация, за производство на битова гореща вода / БГВ / с температура до 65° С и промишлено подгряване на вода до 100° С.
Оползотворяването на енергията на ВЕИ е ефективна форма за решаване на енергийните проблеми и изчерващият се ресурс на изкопаемите фосилни горива, която има следните очаквания:
• Икономически, защото се понижават експлоатационните разходи;
• Технически, защото се осигурява топлина за технологични и битови нужди;
• Стопански, защото се икономисват дефицитни енергоресурси, дори и вносните за нашата страна. 
Открийте ни в Google+